top of page

Functional Medicine

Wat is Functional Medicine?

Wat is Functional Medicine?

Functional Medicine is een stroming in de hedendaagse geneeskunde die beter aansluit bij de chronische gezondheidszorg behoeften van nu. Ook wel bekend als integratieve of integrale geneeskunde.

Door de focus te verleggen van de traditionele ziekte georiënteerde geneeskunde naar een meer patiënt georiënteerde aanpak, benadert de functionele geneeskunde de persoon in zijn geheel en niet als een verzameling van symptomen. Het geheel bestaat uit het fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele (zingeving) functioneren.

In de praktijk betekent dat de hele gezondheidsgeschiedenis en het huidige klachtenpatroon in kaart worden gebracht en er gekeken wordt naar de interacties van genetische factoren of familiale aanleg, de omgeving van de persoon (toxiciteit of blootstelling aan stoffen) en de leefstijl factoren (voeding, beweging, rust, stress, relaties en zingeving).

In combinatie met eventueel aanvullend laboratorium onderzoek (bloed, urine of darm) wordt naar onderliggende oorzaken of triggers voor het dysfunctioneren gezocht en bekeken welke essentiële processen in het lichaam aangedaan zijn.

In de behandeling wordt conventionele Westerse geneeskunde geïntegreerd met wat men in de volksmond alternatieve of natuurlijke geneeskunde noemt. De focus ligt op herstellen van de balans en preventie van disbalans door middel van voeding, therapeutisch dieet, medicatie, supplementen of botanische middelen, stress-management, ontspanningsoefeningen en coaching. Ook kunnen aanvullend accupunctuur, osteopathie, manuele therapie, fysiotherapie of psychotherapie ingezet worden via doorverwijzing.

Functional Medicine tree.jpeg

Bron: thehealthformula.com.au

Waarom is er behoefte aan Functional Medicine?

In onze maatschappij is er een sterke toename in het aantal patiënten met complexe chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, psychische aandoeningen en auto-immuunziekten.

Ons zorgsysteem is een prachtig stelsel voor acute zorg waarbij adequate diagnose en behandeling van trauma of kortdurende ziekte mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij een blindedarmontsteking of een gebroken been.

Helaas lijkt deze aanpak niet toereikend als we het over preventie en behandeling van complexe, chronische aandoeningen hebben. Hierbij is het namelijk belangrijk om niet naar een enkel orgaan te kijken of binnen 1 specialisme de oplossing te zoeken maar op systeem niveau te kijken naar de onderliggende oorzaak.

Zo kan een aandoening meerdere oorzaken hebben en kan een oorzakelijke factor leiden tot meerdere aandoeningen. Neem bijvoorbeeld een depressie. Deze kan gerelateerd zijn aan onder andere een vitamine of mineralen tekort, trauma's, chronische inflammatie, antibioticagebruik, insulineresistentie of overproductie, hormonale disbalans of verminderde schildklierfunctie.

Een effectieve behandeling van de depressie is dan ook de onderliggende oorzaak aanpakken met behulp van voeding, beweging, suppletie van vitamine of mineralen tekorten, verwerken van trauma's of aanpak van stressfactoren, optimaliseren van de leefstijl, verbeteren van sociaal vangnet of hervinden van zingeving en doelen in het leven.

Aan de andere kant kan chronische inflammatie in het lichaam weer leiden tot een breed scala aan aandoeningen zoals een depressie, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, gewrichtsklachten, huidaandoeningen, darmaandoeningen, kanker of diabetes.

Bovendien zit elk lichaam weer anders in elkaar en heeft dus andere behoeften.

Onedisease-many causes.jpeg

Bron: ifm.org

Waarom Functional Medicine?
bottom of page