top of page

Health Check

Voedingsgeneeskundig onderzoek

Waarom onderzoek doen naar de voedingsstatus van je lichaam?

Voeding is een van de belangrijkste leefstijl factoren die we kunnen beïnvloeden. "Food is Medicine" zeggen ze in de functionele geneeskunde. 

Het is dus DE manier om je gezondheid te beïnvloeden. Veel mensen geven aan dat ze gezond en gevarieerd eten. Als we dieper inzoomen op wat en hoe er dan gegeten wordt, dan blijkt dat niet altijd zo gezond te zijn. Vaak zitten er teveel koolhydraten of suiker in ons dagelijks menu. Of juist teveel of te weinig eiwitten in verhouding met ons bewegingspatroon. Of ontbreken er belangrijke vitaminen en mineralen.

Om gezond te worden en te blijven, is het van belang dat de complexe processen in het lichaam optimaal verlopen. Als kleine verstoringen langer blijven bestaan, kunnen ze op den duur schade geven en klachten veroorzaken. De onderliggende oorzaak van vele chronische aandoeningen (hart-en vaatziekten, Darmklachten, auto-immuunziekten, neurologische aandoeningen, kanker, etc.) ligt vaak in deze minimale verstoringen zoals laaggradige ontsteking, verzuring, onvermogen in wegvangen van oxidanten of tekorten in essentiële vitaminen en mineralen.

Wat er juist is voor jou is afhankelijk van wat je lichaam met de voeding doet en waar voor jouw lichaam de juiste balans zit.

Met behulp van het Personal Nutritional Health (PNH) laboratorium onderzoek van Hessel&Grob kunnen we met specifieke bloed-, urine- en speekseltesten in kaart brengen hoe de processen in jouw lichaam lopen en of er subtiele verstoringen zijn opgetreden. 

Vervolgens krijgt u passend voedingsadvies en bijbehorende leefstijl adviezen.

Health Check aanvragen

Kosten en proces

De kosten bedragen €600. Dit omvat het PNH onderzoek en het resultaat- en adviesgesprek (30 min, telefonisch/online).

TIP: vraag bij uw werkgever na of zij dit vergoeden als Preventief Medisch Onderzoek

Na het aanvragen ontvangt u een korte vragenlijst om informatie te verzamelen die van belang is bij de interpretatie van de resultaten. 

Vervolgens vindt er op een geschikt moment in de ochtend (nuchter) de bloedafname plaats middels een vingerprik. Dit gebeurt in de praktijk. Speeksel- en urine testen krijgt u mee en dient u zelfstandig thuis af te nemen en op te sturen naar het laboratorium. Hiervoor krijgt u verzendenveloppen mee. 

Zodra de uitslag ontvangen is (1-2 weken na ontvangst van alle monsters), kan het resultaat- en advies gesprek plaatsvinden (30min). Dit kan ook telefonisch/online.

bottom of page