top of page

Over

Social Health Club

Met als doel om de aanpak van Personal Health Clinic en de visie op gezondheid toegankelijker te maken bij een breder publiek, is Social Health Club (SHC) per mei 2022 in het leven geroepen. 

Functionele Geneeskunde: iedereen gezond oud worden
 

Functionele Geneeskunde (FM) is (nog) geen mainstream zorg in Nederland en wordt in het beste geval slechts deels vergoed door de verzekeraar. Hiermee is de holistische gezondheidsmethode slechts voor een kleinere groep betaalbaar. Terwijl het ook voor mensen met een kleine portemonnee waardevol is op een duurzame manier aan zijn of haar gezondheid te werken en daar hulp bij te krijgen. Bovendien krijgt de economie en onze maatschappij er dan ook het meeste voor terug.  
 

FM is een kosteneffectieve benadering en biedt lange termijn resultaten: het is een preventieve manier van omgaan met ziekte (progressie) of complicaties in zowel het fysieke, als emotionele en mentale welzijn. Naast symptoombestrijding bij een gebroken been via de reguliere e zorg, leert FM ons op een constructieve en duurzame manier (bijvoorbeeld door de juiste slaapritmes, eetpatronen en zingeving in het werk te creëren) aan onze gezondheid te werken. 

Before the art of medicine comes the art of belief

Deepak Chopra

Wat moet er gebeuren om iedereen gezond oud te laten worden?

Stap 1: Bewustwording


FM is nog niet bekend bij veel mensen. Waarmee we deze functionele blik op gezondheid en het herstellend vermogen van het lichaam middels leefstijlaanpassingen eerst en vooral onder de aandacht moeten brengen. Niet alleen bij de gemiddelde Nederlander, ook bij zorgverzekeraars, overheden en werkgevers om de zorgkosten en maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan te drukken.
Dat doet SHC bijvoorbeeld door educatieprojecten in samenwerking met basisscholen, het bedrijfsleven en overheden. SHC heeft een pot om deze projecten (gedeeltelijk) mede te financieren.
 

Stap 2: Taboe doorbreken


Wat we uit het veld merken, is dat er FM nog onder de ‘alternatieve’ geneeswijzen’ valt en daarmee niet alleen niet of nauwelijks gedekt wordt door de verzekering, er heerst oók nog een enorm taboe op de systemische methodes van FM. Door sommige conventionele artsen wordt het zelfs als kwakzalverij geduid. Dat terwijl in de VS het een enorm opkomend onderzoeks- en werkveld met aantoonbaar lange termijn resultaat: de Cleveland Clinic Center for Functional Medicine heeft inmiddels al meer dan 4200  cliënten geholpen die meer verbetering qua klachten laten zien én vermindering van kosten, in vergelijking met cliënten die op conventionele wijze zijn behandeld in de Cleveland Clinic.

SHC creëert awarenesscampagnes om het taboe te doorbreken en de duurzame werking van FM inzichtelijk te maken.

 

Stap 3: Financieren


FM is door het reputatieprobleem voor veel mensen niet toereikend, dat komt ook door de ogenschijnlijk ‘hoge’ privékosten. Ook dat wil SHC aanpakken. Door jonge starters of mensen die vanwege medische klachten hun baan zijn verloren, tegemoet te komen. Dat doet de stichting door lezingen, workshops en adviestrajecten voor hen tegen gereduceerd tarief beschikbaar te stellen. 

Waarom?

Als we met velen bewust aan de slag gaan met voeding, beweging, slaap, stressmanagement, emotionele weerbaarheid en zingeving in het leven, dan stijgt de kwaliteit van leven, dalen de zorgkosten en gaat preventie als vanzelf. 

Wat doet Social Health Club?

Kinderen hebben het langste profijt van een gezonde leefstijl
 

“Mama, ik moet groen eten, dan wordt mijn poep beter”
 

Precies, onze kinderen! Daarom geven artsen waaronder Rachelle Jongen, gastlessen op basisscholen. Het gaat dan over poep (en wat zegt dat over het lichaam), over de hersenen (en wat je daarmee kan), over stoute beestjes (en afweer), over groei (en wat daar allemaal voor nodig is). Om de kosten voor een school zo laag mogelijk te houden biedt SHC uitkomst.
 

PHC financieel mogelijk maken
 

Helaas is een groot deel van het traject voor persoonlijke rekening. En dat kan niet iedereen betalen. 

SHC heeft een potje waarmee en gedeelte bekostigd kan worden als er inderdaad sprake is van beperkte financiële middelen.

Funding

Wil je ons helpen iedereen gezond oud te laten worden?


Dat doe je automatisch door cliënt te zijn van PHC. Er gaat 5% van de winst van PHC naar de Foundation. Daarnaast kunnen cliënten per factuur een meerprijs betalen als donatie.

Ook kan er vrij gedoneerd worden:

bottom of page