top of page

Over

Business Health Clinic

He werkgever,

Overvalt het verzuim of de ziekte van je werknemers je iets te vaak, blijven je mensen langdurig of terugkerend met klachten lopen? Maar zijn je mensen wél je grootste asset? Business Health Clinic (BHC) helpt jou om de gezondheid van je medewerkers, mét of zonder klachten, preventief op pijl te houden en op een duurzame manier te verbeteren. Als adviseur van jouw managementteam en in samenwerking met de bedrijfsarts houdt BHC oog voor de bedrijfsbelangen én de mens achter de klacht of ziekte. 

Wil je verzuim voor zijn...

Een zieke medewerker kost je kopzorgen, stress bij teamgenoten, maar ook tijd en onder aan de streep gewoon geld. Bij daadwerkelijke uitval ben je afhankelijk van functie en salaris, al snel 250 tot 400 euro per dag kwijt voor de opvang, de zorg, invalkrachten, herstel en/of reïntegratie. Fijn dus om de gezondheidsproblemen eerder te signaleren en in de kiem te smoren toch? BHC helpt je graag om je verantwoordelijkheid als werkgever (wettelijk vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter) voor de vitaliteit en gezondheid van je medewerkers na te leven.

En samen met je mensen gezond oud worden...

BHC biedt expertise, advies en coaching bij complexe gezondheidssituaties die gevolgen hebben voor de duurzaamheid van het werk. Zowel gericht aan de werknemer als de werkgever. Wanneer kan je ons bellen? Altijd natuurlijk, maar in het bijzonder als:

  • Het werk veel van je mensen vraagt en er behoefte is aan behoud van gezondheid en de belastbaarheid

  • Er sprake is van (dreigend) verzuim door onverklaarde of chronische klachten/aandoeningen waar geen verbetering in zit

  • Jij je medewerkers de kans wil geven periodiek hun gezondheid te laten checken en hen daarop passend advies wil geven

  • Je benieuwd bent naar wat je als organisatie preventief kan doen aan de duurzame gezondheid van je collega's

  • Je behoefte hebt aan een extra sparringspartner bij verzuim in samenwerking met de bedrijfsarts

Vitality shows in not only the ability to persist but the ability to start over.

F. Scott Fitzgerald

Aanbod

Elke organisatie, cultuur, sector, leeftijdsgroep of professie kent zijn eigen uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Er is dus ook geen one-size-fits-all- oplossing. 

Het is maatwerk en teamwerk. Samen exploreren we waar de uitdagingen liggen, de behoeften en welke ondersteuning vanuit BHC wenselijk is. Daarvoor zal dan een passende prijs gemaakt worden.

Wat BHC onder andere te bieden heeft:

 

01

Individuele zorg

Persoonlijke begeleiding aan medewerkers bij chronische of onverklaarde klachten 

02

Groepstrainingen over vitaliteit op de werkvloer en een gezonde werkstijl

03

Inspiratie

Workshops of inspiratiesessies over een actueel en pakkend gezondheidsthema

04

Advies & beleid

Advies aan managementteams of HR afdelingen over duurzaam gezondheidsbeleid

05

Coaching

Coaching aan managementteams of HR afdelingen bij het omgaan met issues rondom vitaliteit

06

Preventie

Periodieke gezondheidsconsulten of open spreekuren aan al je werknemers

bottom of page